งานตัด

รับงานตัดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องจักรที่ทันสมัย 

T 063-225-1299